Huisvesting van expats vraagt doorgaans om zeer specifieke begeleiding. Om een woon-/werkplek te kunnen creeren, waar men zich snel comfortabel en thuis zal voelen. Kempeneers BV heeft de kennis en know-how om de vaak bijzondere woonlocaties te optimaliseren en om te toveren tot de perfecte thuishaven. Het samenwerken met intermediars, woningbeheerders en mogelijk stylisten vormt voor ons de basis van onze dagelijkse activiteiten.

We komen graag in contact met specialisten in de regio Rotterdam en Den Haag, die voor werkgevers en expats zelf geschikte woonobjecten ontwikkelen.

Housing for expats usually requires very specific guidance. To be able to create a living/working place, where people will quickly feel comfortable and at home. Kempeneers BV has the knowledge and know-how to optimize the often special residential locations and to transform them into the perfect home base. Working together with intermediaries, property managers and possibly stylists forms the basis of our daily activities for us.

We would like to get in touch with specialists in the Rotterdam and The Hague region, who develop suitable housing for employers and expats.