Een eigen Academy…en dat voor een bouwbedrijf!?

Jazeker! Een onderdeel dat we steeds verder willen gaan invullen. Voor onze huidige ploeg, voor de toppers die we inhuren of inlenen en zeker ook voor de talenten van de (nabije) toekomst die we na hun opleiding en eerste maanden of jaren werkervaring graag verder willen. Opleiding intern en door middel van het behalen van deelcertificaten. Of denk aan bepaalde specialisaties, nodig om de beste te zijn op specifieke onderdelen.

Naast vakmanschap en het ontwikkelen van bouw- en timmerskills hanteren we bij Kempeneers BV een aantal belangrijke huisregels. Regels die betrekking hebben op onderling respect tonen en het belang van communicatie.

Afspraken die ervoor zorgen dat onze opdrachtgevers en partners altijd volledig en pro actief worden geinformeerd; op onze werkplaatsen veiligheid voorop staat en dat na een werkdag een strak georganiseerde en een zo opgeruimd mogelijke bouwplek wordt achtergelaten. Maar ook hechten we veel belang aan onze representatie. Overlast voor een directe omgeving is niet tegen te houden maar de intentie moet zijn het wel zo veel mogelijk te beperken. Dus kleding op orde, vervoersmiddelen moeten er goed uit zien en geen (onnodige) hinder veroorzaken en waar mogelijk proberen we de buurt tijdig te informeren. Binnen de academy besteden we hier dan ook veel aandacht aan.

Mooier bouwen kenmerkt zich voor ons dan het nastreven van beter organiseren! Met trots mogen we zeggen dat we mede hierdoor zeer positieve feedback krijgen. Zowel van opdrachtgevers, als van onze partners. Dat motiveert het hele team!